Shopping Cart Hero

Controles:

To roll: Left Arrow

To Get on: Up Arrow

To Jump: Up Arrow

Tricks are expalained

in game

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Get as far as you can and upgrade the cart